Εισαγωγή

Λίγα λόγια για το φυτώριο μας…

Το φυτώριο μας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1970 στο κέντρο της Δράμας.

Σήμερα, συνεχίζοντας την παράδοση, η τρίτη γενιά της οικογένειας Κοτζανικολάου βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης της επιχείρησης.