Въведение

Няколко думи за нашата детска стая…

Нашата детска градина е основана и работи от 1970 г. в центъра на Драма.

Днес, продължавайки традицията, третото поколение на семейство Котяниколу е в непрекъснати усилия за подобряване и надграждане на бизнеса.